Polityka prywatności

Poniższe uwagi, dotyczą polityki zachowania poufności w sklepie internetowym ARBUUZ.PL.
Przedstawiamy stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa, w trakcie korzystania przez Was z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności, przed skorzystaniem z usług naszej witryny. GD ŻUŁTAK SPÓŁKA JAWNA informuje, że wszelkie dane, otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie przez tę osobę określonym.

Bezpieczeństwo i RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GD ŻUŁTAK SPÓŁKA JAWNA, 05-180 Pomiechówek, Stanisławowo 52a, NIP 5311710870 dalej zwana „Administratorem”.

2. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO , art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

1) kancelarii prawnych,
2) firm świadczących usługi spedycyjne

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1)    dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2)    przenoszenia danych,
3)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4)    pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
5)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
6)    uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

a)    występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b)    celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c)    stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d)    ewentualnym źródle pozyskania danych;
e)    udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

8.    Informujemy, iż:

1)    podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
2)    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.    Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

"Numer IP" oraz pliki "cookies" ("ciasteczka")

W trakcie poruszania się Państwa po witrynie, używana w komputerze przeglądarka internetowa, automatycznie przekazuje do serwera, obsługującego niniejszą witrynę, niektóre dane, jak np. URL witryny internetowej, odwiedzanej przez Państwa poprzednio, czy Państwa adres IP oraz wersję przeglądarki, aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.
Do tego celu wykorzystywane są, między innymi - pliki "cookies", znaczniki internetowe  ("Internet tags"), czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data").

Mechanizmy wykorzystania numerów IP, Cookies oraz innych, podobnych technologii, zastosowanych w naszym serwisie, mają na celu rozpoznanie urządzenia użytkownika (rodzaj przeglądarki) aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia aby podnieść komfort użytkowania naszego serwisu.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik "cookies", bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. W tym drugim przypadku, niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać poprawnie. Korzystanie z naszego serwisu, bez wyłączenia obsługi "cookies" w przeglądarce, oznacza, że będą się one zapisywać w pamięci komputera.

Wyłączenie plików "cookies" ("ciasteczek") w przeglądarce internetowej

Dla osób przekonanych, o tym że pliki "cookies" naruszają ich prywatność, podajemy procedury ich wyłączania, w przypadku kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

„Mozilla Firefox”

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że Osoba nie chce być śledzony w ogóle lub pozwala na  usunięcie pojedynczych „ciasteczek”, dotyczących poszczególnych witryn.

„Microsoft Internet Explorer”

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności, albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

„Google Chrome”

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami, w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz "Narzędzia", a potem - "Wyczyść dane przeglądania...".
Oprócz możliwości czyszczenia plików ‘cookies’, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

„Opera”

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu, otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia", i dalej - "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania, już ustawionych plików ‘cookies’, jest tam też przycisk - "Zarządzaj ciasteczkami...", prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

„Safari”

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę - "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje, dotyczące plików "cookies".


W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności, w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

GD ŻUŁTAK SPÓŁKA JAWNA poinformuje o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach naszej Firmy. Niniejsza "Polityka prywatności" została, po raz ostatni, zaktualizowana w dniu 2018.09.25